Освещаване на строителна площадка

Важното събитие тази седмица беше освещаването на строежа на Chantrer Residence, след вече придобитото разрешение за строеж от 5 ноември 2018година.

Официалната част се състоя на самия обект, където присъстваха, партньори и служители, които участват в проектирането и изграждането му.

Управителят изказа своите най-добри пожелания на присъстващите, благодари на всички партньори, които ще работят усилено за бързото изпълнение и реализиране на проекта.

Пред нас стои начинанието да изградим домовете на още стотици семейства!