Строителството на Chantrer Residence напредва с пролетта…

С настъпването на пролетта напредва и строителството на Chantrer Residence.

Поради промяна в инвестиционното намерение, а именно увеличаване на етажите на сградата е необходимо конструктивно решение за подобряване на якостно-деформационните параметри на земната основа, съгласно европейските правила и стандарти за строителство.

Усилването се извършва с уникална технология наречена – Jet Grouting пилоти.

В петте подземни етажа ще се изливат капители на колоните, които да увеличат носимо способността на касетираните тавани.

Към днешна дата на пети подземен етаж се подсилва фундаментната плоча и шайбите чрез инжектиране на циментови пилоти, чрез въпросната технология „Jet Grouting“ на дълбочина от 7 метра под фундамента.

Jet Grouting е развитие на технологията за инжектиране на почвата (пилотно усилване на земната основа), като по време на изпълнението се освобождава огромно количество кален отпадъчен материал – рефлукс, който се отвежда от работната площадка.

Тази технология позволява да се организира пилотно усилване с висока степен на надеждност.

Обекти  на тази система са и от национално и  духовно естество, като АЕЦ Белене, Национална електрическа компания, църквата „Св. Св. Кирил и Методи“ гр. Бургас и др.

С настъпването на пролетта напредва и строителството на Chantrer Residence.

Поради промяна в инвестиционното намерение, а именно увеличаване на етажите на сградата е необходимо конструктивно решение за подобряване на якостно-деформационните параметри на земната основа, съгласно европейските правила и стандарти за строителство.

Усилването се извършва с уникална технология наречена – Jet Grouting пилоти.

В петте подземни етажа ще се изливат капители на колоните, които да увеличат носимо способността на касетираните тавани.

Към днешна дата на пети подземен етаж се подсилва фундаментната плоча и шайбите чрез инжектиране на циментови пилоти, чрез въпросната технология „Jet Grouting“ на дълбочина от 7 метра под фундамента.

Jet Grouting е развитие на технологията за инжектиране на почвата (пилотно усилване на земната основа), като по време на изпълнението се освобождава огромно количество кален отпадъчен материал – рефлукс, който се отвежда от работната площадка.

Тази технология позволява да се организира пилотно усилване с висока степен на надеждност.

Обекти  на тази система са и от национално и  духовно естество, като АЕЦ Белене, Национална електрическа компания, църквата „Св. Св. Кирил и Методи“ гр. Бургас и др.